Zelené fasády

Vertikální ozelenění fasád objektů s únosností (1 - 5 kN/m2) umožňuje pěstovat pnoucí i náročnější rostliny. Systém má pozitivní vliv na pohlcení slunečního záření během letních měsíců, přičemž také pomocí evapotranspirace zlepšuje mikroklima v okolí budovy (ale i uvnitř), což následně vede ke snížení tepelného zisku budovy. Má poměrně vysokou schopnost zadržovat dešťovou vodu, přesto je dobré počítat s umělým zásobováním vodou a živinami. Většina systémů je navržena tak, aby přebytečná voda s živinami byla zachycena ve spodním zásobníku odkud je posléze rozváděna zpět k rostlinám. V zimě je pak většina rostlin bez listů a nebrání tak průchodu slunečního záření do objektu. Existuje velké množství systémů, nejčastěji je však na nosnou stěnu či zeď umístěna konstrukce, na kterou jsou pak dále umístěny nádoby s hlínou, plachty a plstě, které umožňují pnutí rostlin po fasádě.

Orientační výpočetOdhadovaná cena 0 Kč

Bez souhlasu s funkčními cookies nelze výpočet ukládat - změnit to můžete v nastavení cookies.