Smart metering

Smart metering je označení pro technologii umožňující měření spotřeby energie a řízení její spotřeby. Takzvané smart metery předávájí informace o spotřebě (elektřiny, plynu, vody) do centrálního systému, který pak data vyhodnocuje a může tak optimalizovat objem dodávané energie (a tím i její výrobu). Nejedná se tedy o opatření, které budovu přímo adaptuje na změnu klimatu. Jeho realizace však podporuje ostatní adaptační opatření. V budově pak umožňují řízení spotřeby energie (nejčastěji elektřiny) u spotřebičů, kdy například mohou uzpůsobit jejich činnost během dne (např. zapnout pračku v momentě elektřiny v nízkém tarifu, v době, kdy fotovoltaický systém vyrábí elektřiny a podobně). Smart metering je tak v budově vhodný zejména v momentě, kdy je spojen s výrobou energie pomocí obnovitelných zdrojů (FVE, tepelná čerpadla a podobně).

Orientační výpočet
Odhadovaná cena 0 Kč

Bez souhlasu s funkčními cookies nelze výpočet ukládat - změnit to můžete v nastavení cookies.