Tepelné čerpadlo země - voda

Instalací tepelného čerpadla dojde ke snížení spotřeby tepelné energie dodané z veřejné distribuční sítě nebo paliva (např. vlastní kotelna). Nejedná se tedy o úsporné opatření, ale o změnu výroby tepelné energie. V případě instalace tepelného čerpadla je možné uvažovat o změně tarifu u dodavatele elektřiny a tím docílit i snížení ceny elektřiny. Tepelné čerpadlo země – voda odebírá energii z plochy pozemku v okolí budovy a získané teplo využívá pro ohřev vody v topném systému nebo zásobníku teplé vody. Pod povrchem je uložena konstrukce naplněná nemrznoucí směsí, která přenáší teplo mezi zemí a tepelným čerpadlem. Tepelné čerpadlo země – voda lze využít i chlazení objektu. Ke chlazení se využívá chlad v zemi (vrtu, vody a podobně). U tepelných čerpadel se setkáte s údajem nazývaným „topný faktor COP“. Ten udává účinnost tepelného čerpadla - poměr mezi vyrobeným teplem a spotřebovanou elektrickou energií. Např. COP 3,5 znamená, že když čerpadlo spotřebuje 1 kW elektřiny, mělo by vytvořit 3,5 kW tepla. Bohužel, podle COP se nelze vždy orientovat, neboť záleží na místních podmínkách. Tepelná čerpadla vzduch - voda udávají COP při 0°C/35°C (tj. při vstupu tekutiny o teplotě 0°C z primárního okruhu, je na výstupu sekundárního okruhu tekutina o teplotě 35°C). Pro rodinný dům v pasivním standardu (podlahová plocha 150 m2) se výkon tepelného čerpadla pohybuje okolo 3 kW (u nehospodárné budovy cca 10 kW). Výkon tepelného čerpadla by měl pokrývat 60 až 100 % tepelné ztráty. Například pokud má dům ztrátu 10 kW (při -10 °C) měl by být výkon 6 až 10 kW. Instalace tepelného čerpadla by měla však být vždy podmíněna zateplením budovy tak, aby bylo schopno zajistit vytápění objektu (teplota otopné vody je v případě tepelného čerpadla omezena na max. 60 °C). V opačném případě je využití tepelného čerpadla neekonomické.

Orientační výpočet



Odhadovaná cena 0 Kč

Bez souhlasu s funkčními cookies nelze výpočet ukládat - změnit to můžete v nastavení cookies.