Úsporné armatury

Úsporné armatury nebo baterie s dodatečně instalovaným perlátorem usměrňují a provzdušňují proud vody, čímž redukují průtok. Úspora vody je udávána v rozmezí 30 – 70 % v závislosti na typu úsporné baterie a perlátoru. Často je jako nevýhoda zmiňována tvrdost vody, která více zanáší perlátory minerály (nejčastěji vápníkem). Při pravidelném čistění lze však tomuto problému předejít. Cena perlátoru se pohybuje okolo 300 Kč/kus, úsporná baterie okolo 5 000 Kč/kus.

Orientační výpočet
Odhadovaná cena 0 Kč

Bez souhlasu s funkčními cookies nelze výpočet ukládat - změnit to můžete v nastavení cookies.