Tepelné čerpadlo vzduch - voda

Instalací tepelného čerpadla dojde ke snížení spotřeby tepelné energie dodané z veřejné distribuční sítě nebo paliva (např. vlastní kotelna). Nejedná se tedy o úsporné opatření, ale o změnu výroby tepelné energie. V případě instalace tepelného čerpadla je možné uvažovat o změně tarifu u dodavatele elektřiny a tím docílit i snížení ceny elektřiny. Tepelné čerpadlo vzduch - voda odebírá energii z venkovního vzduchu a získané teplo využívá pro ohřev vody v topném systému nebo zásobníku teplé vody. Vhodné jsou zejména pro domy, které nemají k dispozici pozemek pro tepelné čerpadlo s plošným kolektorem. Tepelné čerpadlo lze využít k chlazení, umožňuje-li čerpadlo reverzní chod. V takovém případě plní funkci klimatizační jednotky, což je ovšem ekonomicky náročné (obdobně jako sama klimatizace). U tepelných čerpadel se setkáte s údajem nazývaným topný faktor COP. Ten udává účinnost tepelného čerpadla - poměr mezi vyrobeným teplem a spotřebovanou elektrickou energií. Např. COP 3,5 znamená, že když čerpadlo spotřebuje 1 kW elektřiny, mělo by vytvořit 3,5 kW tepla. Bohužel, podle COP se nelze vždy orientovat, neboť záleží na místních podmínkách.

Orientační výpočetOdhadovaná cena 0 Kč

Bez souhlasu s funkčními cookies nelze výpočet ukládat - změnit to můžete v nastavení cookies.