Interaktivní model adaptačních opatření

Model představuje možná adaptační opatření na jednotlivých typech domů - pro začátek tedy musíte zvolit, s jakým domem chcete pracovat. Kategorie rodinných domů má tři podtypy (RD vybudovaný do roku 1960, RD vybudovaný do roku 2008 a RD vybudovaný po roce 2008). Toto členění respektuje změnu technických norem, které měly vliv na charakteristiky domů. Obdobně jsou rozčleněny i bytové domy - vybudované do roku 1960, do roku 2008, po roce 2008 a také panelové domy vybudované do roku 1995.

Do modelu můžete vložit základní rozměrové parametry domu a jeho současný stav, a následně je proveden sérií relevantních možných adaptačních opatření. Každé opatření je podrobně popsáno – je uveden důvod, proč jej udělat, benefit tohoto opatření, případná úskalí realizace a orientační náklady. Ty model přepočítává podle zadaných rozměrů domu. Opatření, pro která se uživatel rozhodne, je možné „vložit do košíku“.

Rodinné domy

Rodinný dům do roku 1960Rodinný dům z let 1961 až 2008Rodinný dům od roku 2009

V interaktivním modelu si můžete navrhnout adaptační opatření pro tři různé typy rodinných domů (RD) dle roku výstavby:


Bytové domy

Bytový dům do roku 1960Panelový dům do roku 1995Bytový dům z let 1961 až 2008Bytový dům od roku 2009

V interaktivním modelu si můžete navrhnout adaptační opatření pro čtyři různé typy bytových domů (BD) dle roku výstavby:Aplikace slouží pro představení možností adaptací domů na změnu klimatu. Ačkoli je obsah zpracován s nevyjšší možnou péčí, aplikace nenahrazuje specializované odborné poradenství autorizovaných subjektů. Všechny výstupy aplikace využíváte na vlastní riziko. Provozovatel těchto webových stránek nenese odpovědnost za jakékoli použití aplikace.

Vytvořila Agentura Koniklec o.p.s.

Agentura Koniklec

Projekt podpořili

PrahaMinisterstvo Životního Prostředí