Vsakovací nádrž - biotop

Zaústění vod z okapu a ze zpevněných ploch do nádrže kombinované s biotopem v blízkosti budovy, kde je umožněno plošné vsakování přes půdní profil (díky sníženému terénu oproti okolí zde voda zůstává a má možnost vsaku), má pozitivní vliv nejen na spodní vody, ale zlepšuje i mikroklima v okolí budovy, což následně povede ke snížení tepelného zisku budovy. Toto opatření může mít velmi pozitivní vliv na budovu zejména v momentě, kdy se bude vzrostlý biotop nacházet poblíž budovy. Jedním z problémů měst ale vesnic je rychlý odvod srážkové vody do kanalizace, jenž ji odvede nenávratně pryč. Tam, kde není možno využít srážkové vody přímo, by alespoň toto opatření mělo být realizováno. Finanční náročnost opatření (svod vod z okapu a zpevněných ploch) není nikterak vysoká, hlavním nákladem je vybudování nádrže s biotopem. Více informací najdete v publikaci Možnosti řešení vsaku dešťových vod v urbanizovaných územích v ČR dostupná z: http://www.povis.cz/mzp/132/vsak_destovych_vod.pdf.

Orientační výpočetOdhadovaná cena 0 Kč

Bez souhlasu s funkčními cookies nelze výpočet ukládat - změnit to můžete v nastavení cookies.