Zateplení střechy

Zateplení střechy má pozitivní vliv zejména na spotřebu energie na vytápění. Druhým benefitem je snížení pohlcení slunečního záření střechou během letních měsíců. Problematické jsou střechy s velkým sklonem (nad 30°), neboť mají větší ochlazovanou plochu a není technicky možné dotěsnit jednotlivé detaily střechy a dochází ke vzniku tepelných mostů (dochází k úniku až ¼ tepla z domu). Vhodným řešením jsou pultové střehy vytvářející nakloněnou rovinu dobře využitelnou pro solární panely. Při rekonstrukci je nutné posoudit stávající stav konstrukce a navrhnout správné řešení Tloušťka izolace by měla být 35 – 40 cm, přičemž lze využít širokého spektra izolací a způsobu jejich ukládání (např. foukání a podobně). Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla je min. 0,18 W/m2 K (pro pasivní domy), nezateplené případně nedostatečně zateplené střechy objektu mají hodnotu 0,35 – 1 W/m2 K. Dosahuje-li Váš dům doporučené hodnoty, není třeba opatření realizovat.

Orientační výpočet

Odhadovaná cena 0 Kč

Bez souhlasu s funkčními cookies nelze výpočet ukládat - změnit to můžete v nastavení cookies.