Izolační trojsklo s inertním plynem

Kvalitní okno má pozitivní vliv zejména na spotřebu energie na vytápění. Druhým benefitem je snížení pohlcení slunečního záření okny a dalšími předměty v interiéru během letních měsíců. Izolační trojsklo s inertním plynem („netečný“ plyn, který oknům dává lepší izolační vlastnosti než pouhý vzduch) má velmi dobré tepelně izolační parametry. Doporučená hodnota součinitele prostupu tepla je min. 0,8 W/m2 K (pro pasivní domy), starší ale i stávající jednoduchá/dvojitá/špaletová okna mají hodnotu 2,0 – 4 W/m2 K. Dosahuje-li Váš dům doporučené hodnoty, není třeba opatření realizovat.

Orientační výpočetOdhadovaná cena 0 Kč

Bez souhlasu s funkčními cookies nelze výpočet ukládat - změnit to můžete v nastavení cookies.