Intenzivní zelené střechy

Zelené střechy - intenzivní Intenzivní ozelenění umožňuje ozelenění střechy s velkou únosností (nad 3 kN/m2). Tloušťka vegetační vrstvy je až 1 m s různými vegetačními formami. Systém má poměrně vysokou schopnost zadržovat dešťovou vodu, přesto je dobré počítat s umělým zásobováním vodou a živinami. Mohou se zde pěstovat i náročnější rostliny, nízké a střední křovinaté rostliny a keře. Vhodným doplňkem je umístění velkoobjemových květináčů, do kterých lze zasadit větší keře či nižší stromky. Systém zelené střechy se skládá ze základní hydroizolace, na kterou je následně položeno vegetační souvrství (vodoakumulační fólie, textilie, drenážní a filtrační vrstvy a samotný substrát do které je zasazena vegetace). Ozelenění střechy má pozitivní vliv na pohlcení slunečního záření střechou během letních měsíců, přičemž také zlepšuje mikroklima v blízkém okolí střechy budovy (5 – 15 °C), což následně povede ke snížení tepelného zisku budovy. Více informací o zelených střechách můžete najít například na: http://www.opatreni-adaptace.cz/projects/intenzivni-zelena-strecha/.

Orientační výpočetOdhadovaná cena 0 Kč

Bez souhlasu s funkčními cookies nelze výpočet ukládat - změnit to můžete v nastavení cookies.