Barva a odrazivost střešní konstrukce

Využití speciálních barev nebo povlakových izolací/fólií s velmi světlou barvou lze docílit vysoké odrazivosti střechy (bílé povrchy mají odrazivost okolo 0,85 SRI, tmavé okolo 0,1 SRI), což má pozitivní vliv zejména na pohlcení slunečního záření střechou během letních měsíců, neboť jej pomáhá omezovat. Zvýšená odrazivost světla zvyšuje životnost střešních materiálů. Dalším benefitem je i vliv na mikroklima v okolí budovy, kdy může být docíleno i snížení teploty nad střechou objektu o 1 - 10 °C, neboť rozdíl v teplotě rozpálené střechy a střechy se speciálním povrhem a barvou se pohybuje v rozmezí 5 – 40 °C. Ve městech, kde střechy a jiné plochy pohlcují teplo a sluneční záření, je teplota oproti „venkovu“ v letních měsících řádově o několik °C vyšší. Povrchy, které absorbují teplo přes den, ho pak v noci vyzařují a vzduch se tím nestačí chladit. Tomu „bílé a studené“ střechy pomáhají zamezovat. Vždy ale pozor na místní regulativ, který může určovat jak sklon, tak materiál, i odstín střechy.

Orientační výpočetOdhadovaná cena 0 Kč

Bez souhlasu s funkčními cookies nelze výpočet ukládat - změnit to můžete v nastavení cookies.