Stromy a zeleň do 20 metrů od domu

Stromy a zeleň v okolí objektu mají dobrý vliv na mikroklima v okolí budovy, kdy správnou volbou umístění stromů a zeleně může být docíleno i snížení teploty v okolí objektu (1 - 5 °C). Zatímco na přímém slunečním světle mohou mít asfaltové a betonové plochy i nad 50 °C, teplota pod stromy je i o 20 °C nižší. Zeleň je tak díky evapotranspiraci a stínění aktivní chladicí činitel, který brání přehřívání vzduchu v okolí objektu a tím omezují jeho přehřívání. Jejich výsadba je však mnohdy těžko ovlivnitelná majitelem domu, neboť se nemusejí nacházet na jeho pozemcích. Pokud to však pozemek umožňuje, jedná se o velmi důležitý prvek napomáhající omezování přehřívání budovy.

Orientační výpočetOdhadovaná cena 0 Kč

Bez souhlasu s funkčními cookies nelze výpočet ukládat - změnit to můžete v nastavení cookies.