Vsakovací šachty, boxy

Vsakovací technické prvky – šachty, nádrže, boxy Zaústění vod z okapu a ze zpevněných ploch nádrže/šachty umožňující vsakování vody přes technický prvek do spodních vod. Nejčastěji nádrž umožňuje buď vsak vody přes perforovanou stěnou šachty/nádrže nebo horizontálně přes propustné dno. Toto opatření má pozitivní vliv na budovu spodní vody, neboť jedním z problémů měst ale vesnic je rychlý odvod srážkové vody do kanalizace, jenž ji odvede nenávratně pryč. Tam, kde není možno využít srážkové vody přímo, by alespoň toto opatření mělo být realizováno. Finanční náročnost opatření (svod vod z okapu a zpevněných ploch) není nikterak vysoká, hlavním nákladem je vybudování nádrže, což je samo osobě pracné (výkopové práce, umístění nádrže a podobně). Výhodou jsou malé prostorové nároky (nádrž lze umístit prakticky kdekoli). Více informací najdete v publikaci Možnosti řešení vsaku dešťových vod v urbanizovaných územích v ČR dostupná z: http://www.povis.cz/mzp/132/vsak_destovych_vod.pdf. U rodinných domů je obecně předpokládáno široké využití srážkové vody, proto toto opatření nedoporučujeme. Vhodná jsou opatření, která umožňují další využití srážkové vody, či její však skrz půdní profil, či nádrže s biotopem.

Orientační výpočetOdhadovaná cena 0 Kč

Bez souhlasu s funkčními cookies nelze výpočet ukládat - změnit to můžete v nastavení cookies.