Fotovoltaické panely

Instalací fotovoltaických panelů (na střeše domu) dojde ke zvýšení energetické soběstačnosti a snížení spotřeby elektřiny ze „sítě“. Nejedná se tedy o adaptační opatření, nicméně je možné fotovoltaické panely využít jako pohon klimatizace/chlazení/vzduchotechniky v době, kdy je to nejvíce potřeba (tedy přes den). Při návrhu systému by měl být brán zřetel na vysokou využitelnost vyrobené elektřiny přímo v domě (min. 70 %), neboť jedině tak lze docílit dobré doby návratnosti (cca 5 – 10 let). Navržený systém je možné rozšířit o bateriové úložiště tak, aby mohla být vyrobené elektřina zužitkována v době, kdy je nejvíce potřeba (z rána před odchodem do práce, večer po návratu z ní). Pro rodinné domy jsou vhodné malé systém od 1 – 2 kW instalované kapacity s přetokem vyrobené elektřiny do sítě (a jejího prodeje). V současné době se výkupní cena silové elektřiny pohybuje okolo 0,80 Kč/kWh.

Orientační výpočetOdhadovaná cena 0 Kč

Bez souhlasu s funkčními cookies nelze výpočet ukládat - změnit to můžete v nastavení cookies.