Sloučení odběrných míst

Sloučení odběrných míst v bytových domech umožňuje snížení stálých plateb, které jednotlivé domácnosti vynakládají za dodávku elektrické energie. Tím, že dojde ke sloučení odběrných míst do jednoho, je možné docílit významných úspor nákladů. Nejedná se tedy o opatření generující úsporu energie, avšak v kombinaci s instalací FVE na střeše budovy zlepšuje ekonomické hodnocení investice. Opatření je však administrativně složitější a předpokládá odsouhlasení vlastníků bytových jednotek a jejich přechod k jednomu dodavateli (po sloučení odběrných míst). Jedná se o ekonomické opatření, jehož realizace sníží pouze náklady za dodávku elektřiny v podobě úspory nákladů na poplatky spojené s odběrným místem.

Orientační výpočet
Odhadovaná cena 0 Kč

Bez souhlasu s funkčními cookies nelze výpočet ukládat - změnit to můžete v nastavení cookies.