Zásyp střechy štěrkem (kačírkem, speciálním kamenivem)

Zásyp střechy kačírkem/kamenivem má pozitivní vliv zejména na pohlcení slunečního záření střechou během letních měsíců, neboť jej pomáhá omezovat (závisí na výšce vrstvy, barvě, frakci a odrazivosti). Napomáhá také ke snížení tepelné ztráty konstrukce, neboť tvoří další vrstvu omezující ztráty tepla z objektu. Dalším benefitem je i vliv na mikroklima v okolí budovy, kdy správnou volbou zásypu může být docíleno i snížení teploty v blízkém okolí střechy o 1 - 5 °C, neboť rozdíl v teplotě rozpálené střechy a střechy se zásypem se pohybuje v rozmezí 5 – 20 °C. Mají také pozitivní vliv na životnost hydroizolace a jsou vhodné jako protipožární opatření. Požadavek je na únosnost podkladu/střechy 70 - 150 kg/m2 v závislosti na typu a tloušťce zásypu), přičemž je možné využít střechy až do sklonu 30 %. Vždy ale pozor na místní regulativ, který může určovat jak sklon, tak materiál, i barevný odstín střechy.

Orientační výpočetOdhadovaná cena 0 Kč

Bez souhlasu s funkčními cookies nelze výpočet ukládat - změnit to můžete v nastavení cookies.