Centrální a lokální vzduchotechnika

Centrální a lokální vzduchotechnika Instalací vzduchotechniky dojde ke zlepšení vnitřních podmínek a kvality vzduchu v objektu (snížení koncentrací CO2 včetně zvýšení tepelného komfortu v objektu), neboť zajišťuje výměnu vzduchu a zajištění jeho požadované kvality (teplota, koncentrace CO2 a podobně) v celém objektu případně v jeho dílčích částech. Lze instalovat jak centrální vzduchotechniku (zajišťuje výměnu vzduchu v celém objektu) nebo lokální vzduchotechniku (pro jednotlivé místnosti) kdy přívod i odvod vzduchu jsou řešeny samostatně pro každou jednotku. Důležitým požadavkem na vzduchotechniku je objem vzduchu, který je jednotka schopná vyměnit a upravit na požadovanou kvalitu. V závislosti od velikosti objektu a počtu místností, lze instalovat jak lokální, tak centrální jednotky o výkonech od 15 m3 – 1 000 m3/h. Systém je tak omezen množstvím vzduchu, který je možné vyměnit a také svoji prostorovou náročností. Pro místnost o velikosti 20 m2 je potřeba vyměnit 20 - 30 m3 vzduchu za hodinu (v závislosti podle užívání místnosti a počtu osob). Pokud je na vzduchotechniku napojeno i strojní chlazení, je důležité zohlednit i orientaci místnosti na světové strany, obzvláště v případě, kdy chceme zajistit požadovanou teplotu i během horkých letních dní. Pak je třeba počítat s větším množstvím přiváděného ochlazeného vzduchu. Častým řešením je odvětrání domů podtlakovým větráním pomocí větrací jednotky s automatickou regulací, která zajišťuje konstantní podtlak pro výměnu vzduchu.

Orientační výpočetOdhadovaná cena 0 Kč

Bez souhlasu s funkčními cookies nelze výpočet ukládat - změnit to můžete v nastavení cookies.