Tepelné čerpadlo vzduch - vzduch

Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch Instalací tepelného čerpadla dojde ke snížení spotřeby tepelné energie dodané z veřejné distribuční sítě nebo paliva (např. vlastní kotelna). Nejedná se tedy o úsporné opatření, ale o změnu výroby tepelné energie. V případě instalace tepelného čerpadla je možné uvažovat o změně tarifu u dodavatele elektřiny a tím docílit i snížení ceny elektřiny. Tepelné čerpadlo vzduch - vzduch odebírá vzduch z venkovního prostředí, který přímo ohřívá a tím vytápí místnosti v budově. Díky tomu dosahuje vyššího topného faktoru než ostatní tepelná čerpadla. Teplené čerpadlo lze využít i k chlazení, umožňuje-li čerpadlo reverzní chod. V takovém případě plní funkci klimatizační jednotky, což je ovšem ekonomicky náročné (obdobně jako sama klimatizace). Tepelné čerpadlo vzduch – vzduch je investičně méně náročné nežli ostatní čerpadla, je však nevhodné pro domy s větším počtem malých místností, nelze jim ohřívat teplou vodu a je relativně hlučné (zejména při plném výkonu). U tepelných čerpadel se setkáte s údajem nazývaným topný faktor COP. Ten udává účinnost tepelného čerpadla - poměr mezi vyrobeným teplem a spotřebovanou elektrickou energií. Např. COP 3,5 znamená, že když čerpadlo spotřebuje 1 kW elektřiny, mělo by vytvořit 3,5 kW tepla. Bohužel, podle COP se nelze vždy orientovat, neboť záleží na místních podmínkách. Tepelná čerpadla vzduch - vzduch udávají COP při 0°C/35°C (tj. při vstupu tekutiny o teplotě 0°C z primárního okruhu, je na výstupu sekundárního okruhu tekutina o teplotě 35°C). Pro rodinný dům (podlahová plocha 150 m2) se doporučuje čerpadlo o výkonu 5 kW. Výkon tepelného čerpadla by měl pokrývat 50 až 100 % tepelné ztráty. Například pokud má dům ztrátu 10 kW (při -10 °C) měl by být výkon 5 až 10 kW.

Orientační výpočetOdhadovaná cena 0 Kč

Bez souhlasu s funkčními cookies nelze výpočet ukládat - změnit to můžete v nastavení cookies.