Extenzivní zelené střechy

Extenzivní ozelenění umožňuje ozelenění střechy s malou únosností (0,6 až 3 kN/m2). Tloušťka vegetační vrstvy je maximálně 150 mm s vegetačními formami, které se udržují samovolně a zásobování vodou a živinami se děje pouze přirozenými procesy. Systém zelené střechy se skládá ze základní hydroizolace, na kterou je následně položeno vegetační souvrství (vodoakumulační fólie, textilie, drenážní a filtrační vrstvy a samotný substrát do které je zasazena vegetace). Ozelenění střechy má pozitivní vliv na pohlcení slunečního záření střechou během letních měsíců, přičemž také zlepšuje mikroklima v blízkém okolí střechy budovy (1 – 10 °C), což následně povede ke snížení tepelného zisku budovy. Více informací o zelených střechách můžete najít například na: http://www.opatreni-adaptace.cz/projects/intenzivni-zelena-strecha/

Orientační výpočetOdhadovaná cena 0 Kč

Bez souhlasu s funkčními cookies nelze výpočet ukládat - změnit to můžete v nastavení cookies.