Světlovod

Světlovod umožňuje osvětlení prostor (například chodeb, obytných místností, koupelen a podobně), které jsou nedostatečně osvětleny (nejčastěji z důvodu nedostatku oken), čímž snižuje spotřebu elektřiny, která by jinak musela být vynaložena na osvětlení místností/ploch během dne. Světlovod přenáší sluneční i měsíční světlo do místností na vzdálenost 1 - 6 m pomocí vysoce odrazivého tubusu díky čemuž je schopen nahradit i tradiční 60W žárovky. Jeho instalace je poměrně jednoduchá, vždy ale záleží na podmínkách daného objektu. Nejedná se o opatření, které budovu přímo adaptuje na změnu klimatu. Jeho realizace však podporuje ostatní adaptační opatření prostřednictvím úspory nákladů na elektrickou energii.

Orientační výpočet
Odhadovaná cena 0 Kč

Bez souhlasu s funkčními cookies nelze výpočet ukládat - změnit to můžete v nastavení cookies.